Veiligheid

De organisatie van WAZZUPP? hecht veel waarde aan optimale veiligheid van de doelgroep!

We zetten in op:

  • Een overzichtelijk aantal leerlingen. Er geldt een maximum  van 3000 inschrijvingen. Vol = vol!
  • Een doordacht vervoersplan dat ontwikkeld wordt in samenwerking met een regionale busmaatschappij. Na inschrijving ontvangt de school een gedetailleerd vervoersplan
  • Een festivalprogramma dat valt binnen de erkende schooluren. Docenten zullen dus ingeschakeld worden bij de groepscontrole, voor de leerlingen bekende gezichten
  • Centraal op het terrein zal een ontmoetingspunt worden gecreeerd, als baken
  • Terreinbewaking
  • Afscheiding van het grote festivalterrein in twee delen. Enkel de ruimte rond B-stage hoofdpodium wordt benut, waardoor controle over de groepen beheersbaar blijft
  • Een hermetische afgesloten terrein
  • Groepscontrole voordat de school terugreist
  • De heenreis: WAZZUPP? voert de regie van het vervoer ‘vanaf de schooldrempel’
  • Over de terugreis worden nadere instructies afgegeven

Verdere sturing en begeleiding van schoolgroepen is een verantwoordelijkheid van het eigen schoolpersoneel, dat als leiding ter plekke zal optreden.