Inschrijven

De inschrijving is eenvoudig

  • U kunt per e-mail inschrijven. Stuur dan onderstaande gegevens naar info@wazzupp.nl
  • U kunt ook onderstaande gegevens per post opsturen naar:  Nieskens Agency onder vermelding van Inschrijving WAZZUPP? Groot Haasdal 27 |  6333 AV  Schimmert

 

LET OP!  DEADLINE van de inschrijving is = donderdag 10 mei 2012

LET OP! Deze inschrijving is VOORLOPIG, 10 mei wordt deze definitief en krijgt u de syllabus!

Stuur de volgende gegevens door:

Naam van de school: ________________________________________________

Aantal leerlingen groep 7: _____________________________________________

Aantal leerlingen groep 8 _____________________________________________

Adresgegevens school: _______________________________________________

Postcode: ________________________________________________________

Woonplaats: ______________________________________________________

Kruis onderstaande opties aan:

O Groep 8 doet mee aan Ruim Baan voor Talent en upload een video op www.wazzupp.nl

O Groep 7 doet mee aan de Kunstopdracht en verwacht een te beschilderen doek

O Wij maken Wel / Niet gebruik van busvervoer (omcirkelen wat van toepassing is)

Naam van de directeur: _______________________________________________

Naam Interne Cultuur Coördinator: _______________________________________

Naam voorzitter Ouderraad: ____________________________________________

Opmerking ________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Doe mee en laat WAZZUPP ? voor de groepen 7 en 8 een fantastische beleving zijn!

U kunt ook de volledige uitnodiging downloaden  Vooraankondiging7Dec2013