Informatie voor scholen

Informatie WAZZUPP?

Na inschrijving krijgt u uiteenlopende informatie aangereikt die samengebracht is in een syllabus. Deze syllabus vermeld alle programmagegevens, vervoersplan, handleidingen, spelregels, huishoudelijk reglement, bereikbaarheid, info rond eten en drinken, uitleg over de schoolopdrachten enz. enz. Op deze pagina geven we kort enige wetenswaardigheden weer die van invloed zijn op uw afweging om wel of niet deel te nemen. Hebt u vragen? Aarzel dan niet een mailtje te sturen naar info@wazzupp.nl:

Info voor leerkrachten

 • Het programma van WAZZUPP? kunnen jullie zien als verrijking van en aanvulling op de eigen creatieve lesuren
 • De lesopdrachten zijn eenvoudig van aard en de uitvoering neemt weinig tijd in beslag
 • Na 10 mei ontvangt elke deelnemende school een bevestiging met daarbij de syllabus. De eerste inschrijving is dus een voorlopige en wordt per 10 mei definitief
 • We moeten nog veel randvoorwaarden invullen. Indien we geen medewerking krijgen van de Parkstadgemeenten, kan alsnog besloten worden dat WAZZUP? in 2012 geen doorgang vindt
 • In de syllabus worden de lesopdrachten voor de creatieve uren, per groep, verder uitgewerkt en proberen we u optimaal te ontzorgen in de aanpak
 • Ook krijgen jullie informatie over de materialen die nodig zijn voor de kunstopdracht
 • Ook worden in deze syllabus instructies afgegeven over termijnen en logistieke afspraken (bijvoorbeeld aangaande het beschikbaar stellen van het doek en de ophaling daarvan)
 • Jullie krijgen het definitieve festivalprogramma te zien en de syllabus bevat ook nadere informatie over aspecten als het vervoer, handleiding, spelregels enzovoorts
 • Alle aspecten dus die u moet weten voor een goed verloop van de festivaldag en de voorbereiding daarop
 • WAZZUPP?  ontwikkelt zich samen met de gemeentes tot broedplaats van aanwezig en nieuw talent in de regio. U als leerkracht krijgt in een korte tijdspanne een professioneel netwerk aangereikt bestaande uit verschillende culturele aanbieders uit de regio. We denken dus niet aan de leerlingen alleen. U kunt tijdens WAZZUPP? een goed overzicht krijgen van mogelijke aanbieders die in het volgend schooljaar ook binnen uw school een activiteit zouden kunnen ontplooien

 

Info voor de schooldirectie

 • WAZZUPP?2012 is vrij van kosten
 • Ook het vervoer is wat betreft de heenreis inbegrepen. Over de terugreis wordt nadere informatie afgegeven en wordt nader gespecificeerd hoe dit wordt ingericht
 • Het is een pilotproject met één podium en een doorlopend programma van 12.00 uur tot 15.00 uur met een uitloop (afterparty) tot uiterlijk 16.00 uur
 • Voor de editie 2013 is de voorlopige datum van 28 juni 2013 gekozen. We vermelden dit zodat u deze datum alvast kunt opnemen in het volgende jaarprogramma
 • Voor de ondersteuning van de deelnemende groepen gaan we ervan uit dat per 25 personen twee leerkrachten c.q. begeleiders c.q. ouders mee komen
 • Tijdens het WAZZUPP? festival zetten wij hostessen in die de groep begeleiden
 • De syllabus vermeldt ook aparte informatie aangaande de omgang met minder valide deelnemers, medicatiebeleid en deelname ZMOK

 

Voor inschrijving, klik even op de volgende link, print het inschrijfformulier uit en volg de instructies op de achterzijde: Vooraankondiging28Maart2012